„Red flags“ (liet. Raudonosios vėliavėlės) – tai iniciatyva, skirta įgalinti gyventojus, žurnalistus, pilietinę visuomenę aktyviau įsitraukti į Europos Sąjungos finansuojamų viešųjų pirkimų stebėseną, atkreipiant dėmesį į galimas sukčiavimo rizikas. „Integrity Watch: Red Flags“ pagal 20 rizikos rodiklių algoritmą patikrina pirkimų dokumentus, paskelbtus TED (internetinėje erdvėje Europos viešiesiems pirkimams). Šis algoritmas sukurtas siekiant didinti skaidrumą ir užkirsti kelią korupcijai viešųjų lėšų panaudojime.

Tai 10 šalyse vykstanti iniciatyva, už kurios vystymą atsakingi Chiara Girardelli ir Raphaël Kergueno. Lietuvoje šią iniciatyvą įgyvendina „Transparency International“ Lietuvos skyrius.

„Viešieji pirkimai“ (angl. Public Procurement) – prekių ir paslaugų įsigijimas, kai perkantysis yra valstybės (savivaldybės) institucija arba įmonė, kurios veikla finansuojama iš valstybinių biudžetų ir fondų arba kurią kontroliuoja valstybė (savivaldybė).

Ekspertų skaičiavimu, korupcija viešuosiuose pirkimuose Europos Sąjungoje kainuoja apie 5 mlrd. eurų kasmet.

Korupcija viešuosiuose pirkimuose gali pasireikšti skirtingomis sukčiavimo schemomis. Viešųjų pirkimų tarnyba įvardina virš 15 tokių būdų: kyšiai ir dėkingumo mokesčiai, nedeklaruoti interesų konfliktai, slapti konkurso dalyvių susitarimai, nevienodos pasiūlymo teikimo sąlygos, apgaulingos specifikacijos, informacijos apie konkursą paviešinimas, pasiūlymų klastojimas, nepagrįstas pirkimas iš tiekėjo, viešųjų pirkimų padalijimas, sutarčių sumaišymas, nepagrįstas prašymas kompensuoti išlaidas, nesąžiningai nustatomos kainos, sutarties sąlygų nesilaikymas, suklastotos, dirbtinai padidintų sumų arba pasikartojančios sąskaitos faktūros, netikri paslaugų teikėjai bei produktų pakeitimas kitais produktais.

Remiantis 2019 m. „Flash Eurobarometer 482“ tyrimu, kuriame buvo klausiama verslininkų nuomonės, trečdalis jų (32 proc.) atsakė, kad politinių partijų finansavimas mainais už viešojo pirkimo sutartis arba įtaką formuojant politiką, yra labiausiai paplitusi korupcinė praktika Lietuvoje (data.europa.eu, 2019).

Tų pačių metų duomenimis, skelbiamais Specialiųjų tyrimų tarnybos, maždaug trečdaliui verslininkų yra tekę susidurti su viena iš šių situacijų vykdant viešuosius pirkimus: išankstiniais konkurenciją ribojančiais susitarimais tarp tiekėjų (30 proc.); apribotomis specifikacijomis, pritaikytomis konkrečiai įmonei (30 proc.) ir pirkimų sutartimis, kurios buvo sudaromos su tais pačiais pirkimų dalyviais (29 proc.) (STT, 2019).

Vertinant savivaldybes, 9 iš 10 verslininkų mano, jog savivaldybių viešųjų pirkimų skyriai yra labai arba iš dalies korumpuoti (STT, 2021).

Rizikos rodikliai (t.y. raudonosios vėliavėlės), naudojami šiame įrankyje, pirmiausia buvo apibrėžti ir panaudoti organizacijų „Transparency International“ Vengrija, „K-monitor“ ir „Petabyte“.

„Integrity Watch: Raudonosios vėliavėlės“ pažymi visus ES finansuojamų sutarčių ir sutarčių sudarymo skelbimus, paviešintus TED duomenų bazėje nuo 2017 m. Skelbime apie pirkimą pateikiamas originalus valdžios institucijos pirkimo prašymas, kuriame pateikiama pagrindinė informacija, kaip pvz., perkamų prekių tipas, numatyta sutarties trukmė, numatoma sutarties vertė ir atrankos kriterijai. Skelbimus apie sutarties sudarymą galima palyginti su pradiniu skelbimo priedu, kuriame pateikiama informacija apie konkurso procedūros laimėtoją. Naudojant žemiau nurodytus rodiklius, šie skelbimai pažymimi kaip galimai turintys rizikos elementų. Pažymėtos rizikos savaime nereiškia korupcinių veiklų, tačiau atkreipia dėmesį, kad tam tikri pirkimai yra vykdomi rizikingiau ir gali reikalauti papildomo dėmesio.

Skelbimai apie pirkimus

Sutartis gali būti pratęsta (kelis kartus arba neterminuotam laikui)

Sutartis gali būti pratęsta be jokios informacijos

Sutarties terminas (ilgas arba neterminuotas)

Preliminarioji viešojo pirkimo-pardavimo sutartis su vienu tiekėju

Preliminarioji sutartis su keliais viešojo pirkimo dalyviais – kai per mažas dalyvių skaičius

Preliminarioji sutartis sudaryta ilgam laikui be aiškaus pagrindimo

Per mažai vertinimo kriterijų (mažiau nei 2 sudedamieji faktoriai)

Paspartinta procedūra be pagrindimo

Konkursinės derybų procedūros taikymas be pagrindo

Pasiūlymų pateikimo terminas skiriasi nuo atidarymo datos

Ribotos procedūros – mažas viešojo pirkimo dalyvių skaičius

Derybų procedūros – mažas viešojo pirkimo dalyvių skaičius

Skelbimai apie pirkimo sutarties sudarymą

Mažas viešojo pirkimo dalyvių skaičius

Didelis skirtumas tarp galutinės sutarties vertės ir numatomos vertės

Sėkmingas pirkimas nesudarant sutarties

Nesėkmingas pirkimas nenurodant priežasčių

Pirkimas sėkmingai atlikta be išankstinių derybų

Visa informacija ir duomenys, kurie naudojami šioje svetainėje, yra surinkti iš TED (angl. „Tenders Electronic Daily" - internetinė Europos viešiesiems pirkimams skirto „Europos Sąjungos oficialiojo leidinio" priedo versija).

„Transparency International“ Lietuvos skyrius negali prisiimti atsakomybės už pirminių duomenų tikslumą bei atsakomybės už pasekmes, galinčias atsirasti dėl šios informacijos naudojimo kitais tikslais ar kituose kontekstuose. Nurodytos raudonosios vėliavėlės savaime nereiškia korupcinių veiklų, tačiau atkreipia dėmesį, kad tam tikri pirkimai yra vykdomi rizikingiau ir gali reikalauti papildomo dėmesio.

Pastebėjote klaidą ar neatitikimą?

Ši svetainė – tai pirminė (beta) puslapio versija, todėl apie pastebėtas klaidas prašome pranešti mums el. paštu info@transparency.lt.